www.binalud.com

دیوید فوژتیک: امیدی به زنده‌بودن مهدی نیست

 پس از گذشت چند روز از ناپدید شدن مهدی اعتمادفر در ارتفاع 8100 متری دائولاگیری، هشتمین کوه بلند جهان، به گزارش شرکت توریستی " Monte Rosa" امیدی به زنده بودن او وجود ندارد

دیوید فوژتیک

طبق گزارش ارسالی این شرکت به نقل از دیوید فوژتیک(David Fojtik) کوهنورد اهل جمهوری چک ، مهدی اعتمادفر روز پنج‌شنبه 10 اردیبهشت به همراه چهار هم تیمی خود به نام‌های تونک فیندیک(Tunc Findik) از ترکیه، دیوید فوژتیک و پائولا پیلکووا (Pavla Pilchova) هر دو از جمهوری چک و داوا(Dawa) شرپای نپالی پس از رسیدن به چارگاه دوم، صبحگاه پنج‌شنبه دهم اردیبهشت، برای رسیدن به محل چارگاه سوم حرکت می ‌کنند. به گفته‌ی دیوید، این نخسنین باری بوده که تمام تیم های حاضر در منطقه از چادرگاه دوم در ارتفاع 6700 متری بالاتر می‌رفتند.
حوالی ساعت 13:30 بعدازظهر ابتدا دیوید و به فاصله‌ی چند دقیقه پس از او مهدی به محل چادرگاه سوم می‌رسند. دیوید و مهدی چادر مشترکی را در شرایط طوفانی چادرگاه سوم در ارتفاع 7400 برپا می‌کنند. حوالی ساعت 11:30 شب آن دو به همراه داوا شرپا و تونک برای حمله نهایی از چادرهایشان بیرون می‌آیند و پشت سر گروه کوهنوردان کره‌ای به سمت قله حرکت می‌کنند. به گفته‌ی دیوید، سرعت تیم کره‌ای‌ها برای ثابت گذاری در مسیر صعود کم بود.
دیوید می‌گوید: "بین ساعت 11 تا 12 ظهر روز جمعه یازدهم اردیبهشت، در ارتفاع 7900 متری طناب تیم کرهای تمام شده و این تیم متوقف میشود. پس از آن تیم 4 نفری ما از کره‌ای‌ها جدا شده و با سرعت بیشتری به سمت قله حرکت می‌کند، به ترتیبی که من و تونک جلوتر می‌رفتیم و داوا و مهدی به فاصله‌ی 150 متر پشت ما حرکت می‌کردند. مه غلیظی اطراف را پوشانده بود و انتظار شروع طوفان می‌رفت، تا حدی که مشکل اصلی ما پیدا کردن قله بود."
دیوید و تونک با صعود دهلیز منتهی به قله، در حالیکه ارتباط دیداری آنها با مهدی به علت مه شدید قطع شده بود، حوالی ساعت 15 بعدازظهر به قله می‌رسند و با توجه به اینکه خطر اصابت صاعقه به شدت آنها را بیمناک کرده بود، به سرعت شروع به پایین آمدن می‌کنند.
دیوید ادامه می‌دهد: " بیست متر پایینتر از قله سوار بر اسکی‌ شروع به فرود کردم. حدود 50 تا 70 متر پایینتر فردی را دیدم که ناگهان سه بار روی شیب غلطید، سرعت گرفت و ناپدید شد. این همه در حدود چند ثانیه طول کشید. گویی خواب می‌دیدم."
پس از آن دیوید به سوی چادرگاه سوم و پس از آن چادرگاه دوم حرکت میکند بدون آنکه اثری از مهدی یافته باشد. به گفته‌ی وی، گروه کوهنوردان کره‌ای هم حوالی ساعت 18 تا 19 عصر، بدون اینکه متوجه چیز مشکوکی شده باشند به قله می‌رسند.
دیوید اطمینان دارد کسی که دیده بود، نمی‌تواند جز مهدی اعتمادفر باشد، که بین ساعت 15:30 تا 16 روز یازدهم اردیبهشت در حال تلاش برای صعود قله‌ی دائولاگیری، سقوط کرد و جان سپرد. به عقیده‌ی وی هرگونه تلاشی برای یافتن مهدی ناموفق و خطرناک خواهد بود.