www.binalud.com

نتایج رقابتهای انتخابی تیم های ملی سنگ نوردی در کرمان

گزارش پایگاه خبری فدراسیون :رقابت های سنگ نوردی انتخابی تیم های ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با شرکت سنگ نوردان برتر کشور در سه رده ی سنی بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان در رشته های سرطناب ، سرعت و بولدرینگ از دیروز در کرمان آغاز شد که در بخش آقایان نتایج نهائی دو رشته از این قرار است
سال نومبارک
رشته ی سرطناب :- رده بزرگسالان = اول : داود رکابی از زنجان – دوم : سبحان جعفری از کرمان – سوم : محمد جعفری از کرمان
- رده جوانان = اول :  خسرو هاشم زاده از خراسان رضوی – دوم : رضاکلاسنگیان از گرگان – سوم : امین ظفر از خراسان رضوی
- نوجوانان (الف ) = اول :علی رضا امیریان از خوزستان – دوم : ایمان کاسه چی از قزوین – سوم : علی خلجی از اصفهان
- نوجوانان ( ب) = اول : عارف خلجی از اصفهان – دوم : مهرداد حاجی شفیعی ها از قزوین – سوم : صالح نقابی از خراسان رضوی

* رشته ی سرعت :
- رده بزرگسالان = اول : محسن محمدی نژاد ازقزوین – دوم : نوید صوفی زاده از کرمان – سوم : رضاپاکدل مقدم از کرمان
- رده جوانان = اول :  رضامحمدعلی پوراز کرمان – دوم : امیدشیخ بهائی ازکرمان – سوم : امیرنوری از مرکزی
- نوجوانان (الف ) = اول :محمد حسام باقری – دوم : محسن عسکری خیابانی– سوم : ایمان احسانی فر
- نوجوانان ( ب) = اول : صالح نقابی از خراسان رضوی – دوم : رسول جعفری ازخراسان رضوی – سوم : رضا علی پور از قزوین