www.binalud.com

برنامه عملیاتی فدراسیون کوه نوردی در سال ۸۸

برنامه عملیاتی ( تقویم ) سال ۸۸ فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ، بر روی پایگاه خبری این فدراسیون قرار گرفت . 
  فایل مربوطه را می توانید بصورت پی دی اف از منوهای سمت راست این پایگاه دریافت کنید .