www.binalud.com

گشایش مسیر جدید روی قله برودپیک توسط گروه کوهنوردی آرش

رییس هیات مدیره باشگاه کوهنوردی آرش  از اجرای برنامه گشایش مسیر جدید روی قله برودپیک (8047 متر) توسط این گروه کوهنوردی در تابستان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، عباس محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: در باشگاه کوه نوردان آرش، از چهل سال پیش تا کنون پیوسته یک گرایش نوجویی وجود داشته و در این محفل کسانی بوده اند که قدمی و یا قلمی این جریان را تشویق کرده اند. ما فکر گشایش مسیر روی کوه های بلند هیمالیا را از سال 1377 داشته ایم و آن را با دیگران در میان گذاشته ایم. اکنون، این فکر نیرومند تر از همیشه مطرح شده و گام های در خور توجهی برای اجرایی کردن آن برداشته شده است.

وی با اشاره به ضرورت مبارزه با نقطه ضعف های بزرگ ورزش کوهنوردی در ایران تاکید کرد: ما عاشق تیتر و آماریم ؛ همان گونه که شیفته مدرک های دکتری و مهندسی و  مربی گری کوه نوردی و دیگر گواهی نامه ها هستیم و همان گونه که همیشه می خواهیم آمار (کمیت) کارهای انجام شده مان را به رخ بکشیم. برای ارایه آمار، نیازی نیست که راهبرد (استراتژی) پیچیده ای داشته باشیم و تفکر زیادی را پشتوانه عمل خویش قرار دهیم. در این راه، کافی است که بودجه ای فراهم شود و زمانی را صرف کنیم تا راهی پیموده شده به دست دیگران را بپیماییم و برگی را بر برگ های پرونده ی خود بیفزاییم. در «صعودهای بزرگ» (expedition) خود نیز سال ها است که در پی افزودن بر شمار صعودها و نه ارتقای کیفیت آن ها هستیم.

این پیشکسوت کوهنوردی اظافه کرد: من در جای دیگری هم اشاره کرده ام که می توانیم صعودهای ملی دیگر کشورها را به اورست، به عنوان یک نمونه پندآموز برای خودمان تحلیل کنیم؛ چرا که بسیاری از دیگر کشورها نخستین صعود خود را به بلندترین قله جهان، با انجام حرکتی نو به یک صعود غیرتکراری و با ارزش بدل ساختند و باید ببینیم چگونه است که ما پس از گذشت دهه ها از آغاز کوه نوردی باشگاهی و تاسیس فدراسیون کوه نوردی مان ( در۱۳۲۶ : ۱۹۴۷)، به کارهای تکراری شبه تجاری یا تجاری در صعودهای بزرگ مشغولیم  و هنوز هم پس از صعود به یازده قله هشت هزار متری و چندین قله شش و هفت هزاری وپس از گذشت  ۵۴ سال از نخستین صعودمان در هیمالیا ( قله نورسینگ ، عیسی و عبدالله امیدوار ، ۱۳۳۴ ) برای سال جاری چند گروه دولتی و غیر دولتی مان باز هم آمادگی خود را جهت صعود به قله های صعود شده هیمالیا و ... از مسیرهای معمولی اعلام کرده اند.

عباس محمدی راه چیره شدن بر این ضعف ها را شناخت و پذیرش آنها عنوان کرد و گفت: ما باید بپذیریم که تا امروز، خودمان نخواسته ایم این ضعف ها را کنار بزنیم. به نظر من، نقطه ضعف های ما نداشتن اراده قوی برای اجرای کار نو، نداشتن صبر و حوصله کافی در کوهستان و همچنین نداشتن تمرین های مناسب که عبارت اند از صعودهای پرشمار و سریع روی قله های 4000 متری و دماوند، گشایش مسیرهای کوتاه وبلند در شرایط سرما، عادت دادن خود به حمل کوله های سنگین روی دیواره ها، اجرای شب مانی های خودخواسته روی جبهه های کوهستانی مختلف در شرایط سرد و سخت، اجرای صعودهای ترکیبی، انجام ورزش زیاد و حساب شده در شهر است.