www.binalud.com

نتایج رقابتهای سنگنوردی آقایان جام فجر

نهمین دوره ی رقابتهای سنگ نوردی آقایان جام فجر از روز 10 اسفند در همدان آغاز شد .در این دوره از رقابت ها که با استقبال خوبی مواجه شده است ۱۳۴ سنگ نورد از  ۲۶ استان کشور حضور یافته اند . این رقابت ها در سه رشته ی سر طناب سرعت و بولدرینگ تا ۱۴ اسفند ماه ادامه خواهد داشت .

نفرات برتر رشته ی سر طناب آقایان ؛ داوود رکابی از زنجان به مقام نخست دست یافت  ، محمد جعفری از کرمان دوم  شد و غلامعلی برات زاده از دانشگاه آزاد نیشابور بر سکوی سوم ایستاد  .

نفرات برتر رشته ی سرعت آقایان: در رشته ی سرعت ۵۰ سنگ نورد حضور داشتند که در نهایت : حمید رضا توزندجانی از نیشابور به مقام قهرمانی دست یافت ، محسن محمدی نژاد از قزوین دوم شد و رضا پاکدل از کرمان بر سکوی سوم ایستاد . هم چنین نوید صوفی از کرمان و خلیل شریفی از نفت امیدیه به ترتیب در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند .

نفرات برتر رشته ی بولدرینگ آقایان: حمید رضا توزنده جانی از نیشابور در سکوی قهرمانی ایستاد ، محمد جعفری از کرمان دوم شد و غلامعلی علی برات زاده نیز از نیشابور به مقام سوم دست یافت .


و بدین ترتیب پرونده ی نهمین دوره ی رقابت های سنگ نوردی جام فجر با میزبانی شایسته ی همدان در دو بخش بانوان و آقایان به کار خود پایان داد .

منبع:  پایگاه خبری فدراسیون