X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

www.binalud.com

فدراسیون /خودداری از ارسال مدارک منقضی

فدراسیون /خودداری از ارسال مدارک منقضی
فدراسیون

پیرو بخشنامه شماره 4800/263 مورخ 27/9/86 این فدراسیون مبنی بر ارسال مدارک دوره های برگزار شده حداکثر در مدت دو ماه پس از اتمام دوره ، کمیته کوه نوردی تقاضا دارد هیاتهای استان از ارسال مدارکی که بیش از دو ماه از تاریخ برگزاری دوره های آنها گذشته خودداری نمایند.

بدیهی است در صورت مشاهده چنین دوره هایی کمیته کوهنوردی اقدام به استرداد مدارک و ابطال دوره خواهد نمود