X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

www.binalud.com

فراخوان اولین دوره مسابقات سنگنوردی جام اسلینگ طلایی

بدینوسیله به آگاهی می‌رساند هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران در نظر دارد " اولین دوره مسابقات سنگنوردی جام اسلینگ طلایی " را در سه رشته بولدرینگ، سختی و سرعت، در دو بخش آقایان و بانوان، برگزار نماید. شرایط مسابقات :

زمان برگزاری: 5 و 6 اردیبهشت 87  

محل برگزاری مسابقه بلدرینگ : سالن ورزشی شهید داوودی
آدرس:  خ شهید مفتح -خ ورزنده - ورزشگاه شهید شیرودی
زمان ثبت نام: 5/2/87        بانوان: ساعت 8:30 - 8    آقایان: ساعت:14:30-14

محل برگزاری مسابقه سختی مسیر و سرعت :
سالن ورزشی ژیمناستیک (مجموعه قیانوری )
آدرس:  بزرگراه تند گویان – پایین تر از میدان بهمن – خ ورزشگاه - مجموعه قیانوری
زمان ثبت نام: 6/2/87        بانوان: ساعت 8:30 - 8    آقایان: ساعت:14:30-14

 مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- کارت شناسایی معتبر
 2- هزینة ثبت نام در رشته سختی مسیر و بلدرینگ 100000 ریال
3- هزینة ثبت نام در رشته سرعت 50000 ریال
3- کارت بیمه ورزشی سال جاری

قوانین تکمیلی این مجموعه مسابقات به پیوست آورده شده است. از آنجائیکه این مجموعه مسابقات در سطح استان تهران برگزار میگردد و در صورت تمایل ‌سایر شرکت کنندگان غیرتهرانی به شرطی میتوانند در این مسابقات شرکت نمایند که تا کنون در هیچ یک از مسابقات رسمی کشوری یا استانی مقام اول تا سوم را کسب نکرده باشند.

مقررات تکمیلی زیر میبایست با توجه به مقررات عمومی مسابقات سنگنوردی در نظر گرفته شود.
1-1  
این مجموعه مسابقات بصورت آزاد در سطح استان تهران و در هر فصل تقویمی از سال ( بهار، تابستان ، پاییز و زمستان ) سازماندهی و برگزار میگردد.
1-2   هر مجموعه مسابقه شامل سه دوره مسابقه در یک فصل میباشد. هر دوره از مسابقات در انتهای ماه تقویمی جاری و بر اساس تقویم ورزشی اعلام شده برگزار میگردد.

1-3
   هر دوره از مسابقات برای هر یک از انواع مسابقه ( سرطناب ، بولدرینگ و سرعت ) و شامل گروه مردان و زنان میباشد.
1-4
   برگزاری هر دوره از مسابقات منوط به رسیدن به حد نصاب تعداد شرکت کننده گان در آن رشته میباشد.
1-5
   هر دوره مسابقه در تعطیلات پایان هفته و در دو روز برگزار میگردد.
1-6  در پایان هر مسابقه به 30 نفر برتر هر یک از گروه های مردان و زنان مطابق جدول زیر امتیازاتی تعلق خواهد گرفت:

امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
  10
بیست و یکم
31
یازدهم
100
اول
9
بیست و دوم
28
دواردهم
80
دوم
8
بیست و سوم
26
سیزدهم
65
سوم
7
بیست و چهارم
24
چهاردهم
55
چهارم
6
بیست و پنجم
22
پانزدهم
51
پنجم
5
بیست و ششم
20
شانزدهم
47
ششم
4
بیست و هفتم
18
هفدهم
43
هفتم
3
بیست و هشتم
16
هجدهم
40
هشتم
2
بیست و نهم
14
نوزدهم
37
نهم
1
سی ام
12
بیستم
34
دهم
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 1-7   در پایان آخرین مسابقه فصل به برندگان مرد و زن که بالاترین امتیاز را درهر رشته سرطناب ، بلدرینگ و سرعت بدست آ ورند جوا یز ارزنده ای اعطا خواهد شد. همچنین به نفراول مرد و زن  که بالاترین امتیازرا در هر رشته سرطناب ، بلدرینگ و سرعت بدست آورده است ، جام قهرمانی آن رشته اعطا خواهد شد.
1-8
   در پایان آخرین مسابقه فصل به برنده مرد و زن که بالاترین امتیاز را درمجموع هرسه رشته سرطناب ، بلدرینگ و سرعت بدست آورد ، جایزه ویژه و  جام اسلینگ طلایی اعطا خواهد شد.
1-9
    با توجه به درآمدهای حاصله از محل ثبت نام مسابقه ،‌ حتی المقدور جوایزی به تعدادی از شرکت کننده گان دارای رتبه های بالاتر اعطا خواهد شد.
1-10         در پایان آخرین مسابقه فصل و بر اساس نتایج حاصله ،‌جام قهرمانی تیمی به برنده گان مرد و زن که از طرف باشگاه ها ، نهادها یا گروههای کوهنوردی شرکت کرده اند ،‌اعطا خواهد شد.
1-11         سایر موارد احتمالی در مسابقه اعم از وجود گره در نتایج نهایی و غیره طی جلساتی توسط کمیته صعودهای ورزشی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران اتخاذ و اعلام خواهد شد.