X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

www.binalud.com

خبرهای از فدراسیون کوهنوردی

 

 ساماندهی مربیان کمیته کوهپیمایی و دسترسی به اطلاعات آماری

در پی برنامه ریزی و ساماندهی بخش مربیان (بانوان و آقایان) کمیته کوهپیمایی و دسترسی به اطلاعات آماری این تعداد مربیان مقتضی است حداکثر تا تاریخ دوازده اسفند ماه هشتاد و شش لیست کاملی از مربیان کوهپیمایی بصورت تقسیم بندی زیر به این فدراسیون اعلام فرمائید، بدیهی است سرعت بخشیدن به ارسال اطلاعات موجب ساماندهی سریعتر خواهد شد.
1-نام استان2-نام و نام خانوادگی 3-نام شهرستان4-درجه5-بازآموزی شده6-بازآموزی نشده7-دارای مدرک8-مدرک در دست اقدام.

ساماندهی و ارتقاء سطح کیفی بخش صدور احکام کوهپیمایی

در خصوص ساماندهی و ارتقاء سطح کیفی بخش صدور احکام ، کمیته کوهپیمایی پیرامون دوره های انجام شده مربیگری درجه سه و دو تا تاریخ مهر ماه سال هشتاد و شش ، مقتضی است حداکثر تا تاریخ بیست و سوم خرداد سال آینده با ارائه کسری مدارک طبق دستورالعمل های آموزشی و صورت زیر این کمیته را جهت هر چه بهتر ارائه کردن خدمات صدور احکام یاری فرمائید ، بدیهی است پس از مهلت مقرر ، این کمیته نه تنها به مدارک ارسالی ترتیب اثر نخواهد داد بلکه دوره فوق را نیز باطل اعلام می نماید.

مدارک مورد نیاز مربیگری درجه3 کوهپیمایی
1-کپی کارآموزی کوهپیمایی
2-کپی شناسنامه
3-2قطعه عکس (پشت نویسی شود)
4-کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
5-مدرک تحصیلی
6-پایان نامه
7- کارآموزی یخ و برف
8- تائید گذراندن کلاس سازمان تربیت بدنی درجه3

مدارک مورد نیاز مربیگری درجه3 کوهپیمایی مدارک مورد نیاز مربیگری درجه2 کوهپیمایی
1-کپی کارآموزی کوهپیمایی 1-کپی مربیگری درجه3 کوهپیمایی
2-کپی شناسنامه 2- کپی شناسنامه
3-2قطعه عکس (پشت نویسی شود) 3-2قطعه عکس (پشت نویسی شود)
4-کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) 4-کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
5-مدرک تحصیلی 5-مدرک تحصیلی
6-پایان نامه 6-پایان نامه
7- کارآموزی یخ و برف 7-تائید گذراندن کلاس سازمان تربیت بدنی در جه2
8- تائید گذراندن کلاس سازمان تربیت بدنی درجه3 8-گذراندن کلاس یخ و برف ویژه مربیان درجه2 کوهپیمایی( مربیانی که کلاس پیشرفته یا کلاس مربیگری درجه3 یخ و برف را گذرانده اند با ارسال مدارک برابر اصل شده نیاز به شرکت در کلاس فوق را ندارند.)

تشویق سنگنوردان کشور در رویکرد به صعود دیواره های بلند

نظر به درخواست بخش سنگنوردی کمیته کوهنوردی ، جهت تشویق سنگنوردان کشور در رویکرد به صعود دیواره های بلند ، کمیته کوهنوردی به افرادی که دارای شرایط ذیل باشند حکم صعود دیواره اعطا می نماید.
شرایط صدور حکم:
1-گشایش مسیرنو
2-بازگشایی مسیرهای دشوار
3-ترمیم و پاکسازی دیواره ها و مسیرهای بلند.
4-صعودهای مستقل بانوان
5-صعودهای انفرادی با رعایت کلیه موازین ایمنی
6-گذراندن دورهای دیواره نوردی در داخل و خارج از ایران که با ضوابط فدراسیون کوهنوردی مطابقت داشته باشد.
7-صعودهای زمستانی دیواره ها
مدارک مورد نیاز:
گزارش کامل برنامه همراه با کروکی مسیر و عکس که به تائید هیئت کوهنوردی استان رسیده باشد
(درجه بندی مسیر همراه با شکل صعود می باید قید شود)
تذکر: منظور از دیواره در این بحث مسیرهایی است که دارای بیش از 3 طول طناب می باشند.

: گرد آوری آرشیو ملی از غارهای ایران

بخش غارنوردی کمیته کوهنوردی در نظر دارد اقدام به گرد آوری آرشیو ملی از غارهای ایران نماید.
مقتضی است علاقمندان و مطلعین نسبت به ارسال اطلاعات لازم و جامع از کلیه غارهای مشکوف و نامشکوف استانهای خود اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعات ارسالی بنام افراد ،هیئتها،گروهها و باشگاههای ارسال کننده در سایت فدراسیون و آرشیو غارنوردی ایران ارائه خواهد گردید.
به پیوست فرمهای لازم جهت تکمیل و ارسال تقدیم میگردد. ضمیمه کردن عکس به کیفیت مطالب ارسالی خواهد افزود.

 جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در شکل برگزاری کلاس های کوهنوردی

نظربه گسترش و تعدد دوره های کارآموزی و پیشرفته در بخشهای مختلف که زیر نظر هیئتها و مربیان رسمی برگزار می گردد، کمیته کوهنوردی از هیئت ها تقاضا دارد با اعزام ناظر به محل برگزاری کلاسها از بروز هرگونه تخلف در شکل برگزاری کلاس جلوگیری نموده و بر کیفیت دوره ها بیافزاید، و در فرم های ارسالی نام و امضاء ناظر هیئت نیز منظور گردد.

 کاستن از حوادث بازدید از غارها

فدراسیون کوهنوردی طی بخشنامه ای اعلام کرد ؛ مقتضی است جهت کاستن از حوادث بازدید از غارها، کلیه هیئتهای کوهنوردی استانهاضمن ارائه نظارت بیشتر در بازدید از غارهای هر استان هماهنگیهای لازم را با علاقمندان بویژه پیمایشگران غارهای فنی صورت دهند بدیهی است علاقمندان به پیمایش غارها ملزم به ارائه درخواست همکاری پیش از اجرای برنامه می باشد.