X
تبلیغات
رایتل

www.binalud.com

پایان رقابت های سنگ نوردی قهرمانی مدارس کشور

رقابت های سنگ نوردی مسابقات قهرمانی مدارس کشور امروز با معرفی افراد و تیم های برتر در بندرعباس پایان یافت.
102 دانش آموز از 16 استان کشور امــروز در 2 گــروه سنی نـوجوانان و جـوانان در این رشته ورزشی رقابت کردند.
در رقابت های تیمی نوجوانان ، خراسان رضوی مقام نخست را کسب کرد و زنجان و اصفهان هم دوم و سوم شدند.
در رقابتهای تیمی جوانان هم تیم های خراسان ، خوزستان و کرمان رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
در رقابت های انفرادی نوجوانان ، سعید همتی از خراسان رضوی ، حامد جعفری از زنجان و امیرحسین کدخدا زاده از قزوین عناوین اول تا سوم را کسب کردند .
در رقابت های انفرادی جوانان هم ، خسرو هاشم زاده و ادریس انتظاری از خراسان رضوی و محمد مرادزاده از کرمان اول تا سوم شدند .
0002